Đào tạo kỹ sư Chăn nuôi và Bác sĩ thú y

Đào tạo kỹ sư Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:

(1)     Chuyên ngành CNSX Vật nuôi

(2)   Chuyên ngành CNSX Vật nuôi

 

Đào tạo Bác sĩ thú ý, gồm 3 chuyên ngành:

(1)    Chuyên ngành Bác sĩ Thú y

(2)    Chuyên ngành Dược Thú y

(3)    Thú Y tiên tiến


Khung chương trình đào tạo

Download
(1) Chuyên ngành CNSX Vật nuôi
CNSX Vat Nuoi.pdf
Adobe Acrobat Document 545.2 KB
Download
(2) Chuyên ngành CNSX Thức ăn chăn nuôi
CNSX Thuc An Chan Nuoi.pdf
Adobe Acrobat Document 687.4 KB
Download
(3) Chuyên ngành Bác sĩ thú y
Bac si thu y.pdf
Adobe Acrobat Document 631.8 KB
Download
(4) Chuyên ngành Dược thú y
Duoc thu y (Bac si thu y chuyen nganh du
Adobe Acrobat Document 650.5 KB
Download
(5) Thú y chương trình tiên tiến
Thu y tien tien.pdf
Adobe Acrobat Document 107.7 KB

Danh sách cố vấn học tập các khóa:

-         CN K39 (năm 2013): Lê Thụy Bình Phương, Sđt: 0902689963;

                                             Email: phuong.lethuybinh@hcmuaf.edu.vn

-         CN K40 (năm 2014): Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Sđt: 01694444790;

                                     Email: nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn

-         CN K41 (năm 2015): Bùi Thị Kim Phụng, Sđt: 0909212389;

                                     Email: phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn

-     CN K42 (năm 2016): Cao Phước Uyên Trân, Sđt: 0918605456;
                               Email: 
tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn