Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Chăn Nuôi

 

 

Điều phối sau Đại học ngành Chăn nuôi: PGS. TS. Chế Minh Tùng

 

 

Khung trình đào tạo:

 

Download
Chương trình học thạc sĩ
Khung chuong trinh dao tao Cao hoc CN.pd
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

 

 

Thông tin tuyển sinh: đường link bên dưới về phòng Sau Đại học, trường DH Nông Lâm tp.HCM