–     Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa (CNCK), Khoa Chăn nuôi – Thú y được thành lập năm 1977 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Di truyền giống – Chăn nuôi chuyên khoa. Hiện Bộ môn tọa lạc tại Khu thực nghiệm, Khu phố 5, Linh trung, Thủ Đức.

–     Từ khi thành lập Bộ môn CNCK đến nay, việc quản lý và điều phối công việc nghiên cứu và giảng dạy của Bộ môn do các Trưởng Bộ môn phụ trách. Qua từng thời kỳ, các Trưởng Bộ môn đã kế thừa và tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của Bộ môn. Từ 1977 đến 2012, các thầy cô đã đảm nhận chức vụ Trưởng Bộ môn gồm TS. Đặng Đắc Thiệu, PGS.TS. Nguyễn Bạch Trà và ThS. Võ Văn Ninh. Đến tháng 11 năm 2012, Bộ môn CNCK do TS. Chế Minh Tùng đảm nhận chức vụ Trưởng Bộ môn.

–     Hiện tại, Bộ môn có 5 giảng viên và 1 kỹ sư quản lý phòng thí nghiệm, trong đó về trình độ chuyên môn có 2 tiến sĩ và 4 thạc sĩ.

–     Cơ sở vật chất của Bộ môn gồm 1 văn phòng làm việc của giảng viên, 1 phòng thí nghiệm và 1 trại nghiên cứu ứng dụng với trang thiết bị được đầu tư như máy ly tâm, máy khuấy từ, máy khảo sát trứng, máy đo pH, máy đo độ dày mỡ lưng, v.v… Với khả năng hiện tại, Bộ môn có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ liên quan và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn