Thông tin liên hệ

 

Mọi chi tiết xin liên hệ BỘ MÔN CHĂN NUÔI CHUYÊN KHOA, khu Trung tâm Thực Nghiệm ĐH Nông Lâm Tp.HCM


Khu phố 5, Linh Trung, Thủ Đức


SĐT: 0169 4444 790 (Gặp cô Nhân)

Email: nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn

 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.